Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

PAIKALLISKERHO BRUNKAN SÄÄNNÖT

1 § Nimi 
Yhdistyksen nimi on Brunka. Se on Suomen Islanninhevosyhdistyksen SIHY - Finlands Islanshästförening FIHF ry:n, josta näissä säänöissä käytetään nimitystä SIHY, alainen paikalliskerho. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä paikalliskerho.

2 § Kotipaikka  
Paikalliskerhon kotipaikka on Vihti

3 § Tarkoitus ja tavoite 

Paikalliskerhon tarkoitus on islanninhevosharrastusurheilun ylläpitäminen ja edistäminen sekä nuorison vapaa-ajan toiminnan suuntaaminen islanninhevosratsastuksen ja ratsastusta tukevan muun urheilun pariin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi paikalliskerho järjestää esittelytilaisuuksia, luentoja, retkiä, tiedotustilaisuuksia sekä muita samantapaisia tapahtumia, tiedotus- ja esittelytilaisuuksia, islanninhevosratsastusta edistävää neuvontaa sekä koulutus- ja valmennustoimintaa. Paikalliskerho järjestää ratsastuskilpailuja ja -harjoituksia.

4 § Johtokunta
Paikalliskerhon asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovastaava sekä kolme muuta jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli vähintään kolme sen jäsentä on läsnä.

5 § Paikalliskerhon nimen kirjoittaminen
Paikalliskerhon nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä. 
 
6 § Päätösvalta 
Päätösvalta paikalliskerhossa kuuluu sen jäsenille jotka käyttävät päätäntävaltaa
paikalliskerhon kokouksissa. Kullakin paikalliskerhon jäsenellä on yksi ääni, jonka lisäksi hän voi käyttää äänioikeutta kahden jäsenen puolesta kirjallisella valtakirjalla. Valtakirjojen tulee olla henkilökohtaisia ja allekirjoitettuja. Kaikki päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Paikalliskerhon ylimääräinen kokous on pidettävä, kun paikalliskerhon kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikalliskerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

7 § Jäsenyys 
Paikalliskerhon jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat osallistua paikalliskerhotoimintaan, tukevat sen tavoitteita ja tarkoitusta ja
sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyslain 14 §:ssä mainitun perustein vuosikokouksessa
enemmistön päätöksellä. Paikalliskerhon jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

8 § Vuosikokous 
Paikalliskerhon vuosikokous kutsutaan koolle johtokunnan toimesta kerran vuodessa tammi - helmikuussa. Kutsu lähetetään kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsut lähetetään samalla tavoin.

Vuosikokouksen esityslistan tulee sisältää vähintään seuraavat kohdat:

1.  Kokouksen avaus
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan
valinta. Tarkastajat toimivat samalla myös ääntenlaskijoita
3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, valtakirjojen
tarkastaminen
4.  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5.  Esitetään tilipäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätös vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7.  Paikalliskerhon johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
sihteerin, rahastonhoitaja sekä nuorisovastaavan ja kolmen muun jäsenen 
valinta.
8.  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksun suuruus ja ehdotukset SIHY.n vuosikokoukseen
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

9 § Tilintarkastajat ja tilit 
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan kalenterivuodeksi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen paikalliskerhon vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle. Toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja paikalliskerhon purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja paikalliskerhon purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Paikalliskerhon purkautuessa käytetään paikalliskerhon varat paikalliskerhon tarkoituksen edistämiseksi paikalliskerhon purkamisesta päättävän vuosikokouksen määräämällä tavalla.

©2019 brunka - suntuubi.com